Zrušení účtu úschov po Mgr. Tetzeliové

Dovolujeme si oznámit, že účet úschov č. 35-3380140227/0100 vedený u Komerční banky a.s., který jsme převzali po odvolané soudní exekutorce Mgr. Martině Tetzeliové, bude k 31.01.2019 uzavřen. Veškeré platby směřujte, prosím, na účet č. 3549216339/0800 vedený u České spořitelny a.s., Variabilní symbol zůstává v platnosti.