Obnovení provozu exekutorského úřadu

Dovolujeme si informovat účastníky řízení a veřejnost, že v souvislosti se zrušením nouzového stavu byl plně obnoven provoz exekutorského úřadu včetně pokladních a úředních hodin. Dodržujte, prosím, při vstupu do prostor exekutorského úřadu a kontaktu se zaměstnanci doporučená hygienická opatření a mějte roušku při celém jednání. Děkujeme za ohleduplnost.