ZRUŠENÍ úředních a pokladních hodin, omezení telefonického kontaktu

Dovolujeme si informovat účastníky řízení a veřejnost, že v souvislosti s USNESENÍM VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY č. 217 ze dne 15. března 2020 č. 87/2020 Sb., o přijetí krizového opatření jsou od dnešního dne, tj. 16.03.2020 až do odvolání ZRUŠENY úřední a pokladní hodiny. Z tohoto důvodu nebude též možno nahlížet do spisů.

Na zaměstnance exekutorského úřadu se obracejte buď písemnou formou, a to elektronicky prostřednictvím e-mailové adresy: info@eupj.cz nebo pro elektronická podání s el. podpisem prostřednictvím e-mailové adresy podatelna@eupj.cz, dále pak prostřednictvím datové schránky:
25iev27 nebo telefonicky. NOVĚ do odvolání je možno dovolat se do exekutorského úřadu: Po-ČT: 8,00-12,00 – 13,00-15,00.

Úhrady je možno provádět pouze bezhotovostně, nezapomeňte, prosím, uvést vždy správný variabilní symbol (číslo spisu bez lomítka). Více informací neleznete na webových stránkách.