Vítejte na stránkách exekutorského úřadu Plzeň-jih

Soudní exekutor je oprávněn vykonávat exekuční a další činnost podle zákona č. 120/2001 Sb. exekuční řád na celém území České republiky. Hlavní činností soudního exekutora je nucený výkon exekučních titulů zákonem stanovenými způsoby s ohledem na to, zda se jedná o peněžité nebo nepeněžité plnění. Soudní exekutor je úřední osobou, řídí exekutorský úřad a je oprávněn vykonávat exekuční a další činnost podle exekučního řádu. V exekučním řízení vykonává všechny úkony, které jsou svěřeny podle o.s.ř. a dalších právních předpisů soudu, soudci, vykonavateli nebo jinému zaměstnanci soudu.

Pokladní a úřední hodiny:
Po, Út, St: 8.00 – 12.00  13.00 – 17.00
Čt: 8.00 – 12.00   13.00 – 15.00
V pátek je úřad pro veřejnost uzavřen!!!